Share

Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego Guildmage.pl

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Dostępny pod adresem https://guildmage.pl/sklep/ sklep internetowy Magic Cafe prowadzony jest przez firmę Magic Cafe, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Magic Cafe Benjamin Holtin, ul. Torfowa 7, 30-384 Kraków, NIP 6751529201, REGON 363230836, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Podmiot ten zwany jest w dalszej części regulaminu jako Właściciel lub Sklep.
 2. Dane adresowe / kontaktowe: Magic Cafe, ul. Torfowa 7, 30-384 Kraków. Zapytania i reklamacje proszę kierować na adres mailowy: magiccafekrakow@gmail.com lub pod nr telefonu +48 666 167 666.
 3. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż kart i akcesoriów do gry Magic: the Gathering na terenie Polski.
 4. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  • posiadanie dostępu do Internetu,
  • zainstalowanie przeglądarki internetowej,
  • akceptacja plików cookies,
  • włączona obsługa JavaScript.

Dział II. Warunki i czas realizacji

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta z Właścicielem umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów.
 2. Sklep zobowiązuje się do realizacji usługi zgodnie z wytycznymi klienta i w oparciu o najlepsze praktyki obowiązujące w branży.
 3. Czas realizacji zamówienia, przez który rozumie się wysyłkę zamówionych produktów pod wskazany adres, to 48 godzin od zaksięgowania wpłaty.
 4. Wysyłki realizujemy tylko w dni robocze.
 5. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia (np. błędny stan magazynu wprowadzony na stronie internetowej), klient zostanie możliwie najszybciej o tym poinformowany. W takim wypadku klient ma prawo do odstąpienia od umowy, a pieniądze za zamówienie zostana zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Dział III. Ceny produktów i koszty dostawy

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Koszt dostawy zależny jest od opcji wybranej przez klienta podczas procedury finalizowania zamówienia.
 3. Dostarczamy wyłącznie na terenie Krakowa, własnym transportem. Dostawy w okolicach Krakowa, ustalane indywidualnie. Prosimy o mailowe lub telefoniczne sprawdzenie dostępności terminu dostawy.

Dział IV. Forma płatności za zamówienia

 1. Zapłaty za produkt można dokonać:
  • tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Właściciela konto bankowe,
  • kartą płatniczą, przelewem bankowym on-line lub szybkim przelewem bankowym,
 2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą, przelewem bankowym on-line lub szybkim przelewem bankowym przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Blue Media.
 3. Obsługiwane karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

Dział V. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta klientowi przysługuje 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od zawartego kontraktu bez podania przyczyny, z wyjątkiem sytuacji:
  • Kiedy usługa przygotowania i dostarczenia zamówienia, której wykonywanie na żądanie konsumenta rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – wówczas konsument ponosi koszty częściowo wykonanej usługi
  • Całkowitego wykonania usługi, jeśli zamówienie zostało już dostarczone.
 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail magiccafekrakow@gmail.com
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres mailowy magiccafekrakow@gmail.com
 5. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej)

Dział VI. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Magic Cafe z siedzibą przy ul. Torfowa 7, 30-384 Kraków. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych szczegółowo zostały omówione w Polityce prywatności

Dział VII. Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w ostatnim kroku finalizowania zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia i Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu w postaci faktury Vat lub paragonu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.